Español Euskara

`Balance de procesos de cambio en América Latina´: Luismi Uharte, 17 de octubre en Iruñea, XX aniversario de Zabaldi

12 / 10 / 2017

Zabaldi - Cubainformación.- En octubre de 1997, realizamos la primera semana de solidaridad internacionalista en Zabaldi. Elkartasunaren Etxea-Zabaldi, acababa de nacer, con toda la euforia del final del siglo y la esperanza puesta en el nuevo. Acopio de fuerzas y proyectos para emprender la tarea de crear un espacio plural y diferente, un local propio que, fundamentalmente, quería aunar esfuerzos y voluntades.

Ahora le llega el turno a una fecha potente, como es la del XX aniversario.Aunque es una verdad incuestionable que 20 años no es nada, no es menos cierto lo mucho que Zabaldi ha supuesto en estos años

Para conmemorar este evento, el programa gira en torno a los cuatro ejes fundamentales que sintetizan nuestras tareas y luchas: Internacionalismo, antidesarrollismo, antirracismo y feminismo. Luchas y chispas que han avivado en estos años la hoguera de los "antis" y de los "ismos".

Como son ejes muy generales, que dan cuenta de dónde nos situamos en la pelea, veréis y escucharéis algunas concreciones necesarias.

Siempre queremos tener presente dos localizaciones en el tiempo: hace 20 años y ahora.

También tendremos presente que estos cuatro paradigmas se entrecruzan y se aúnan, y a veces se separan y se individualizan, e incluso, en ocasiones, forman parejas o tríos.

Paradigmas que se entrecruzan y se aúnan. No puede haber una propuesta de ecología-economía sostenible, por ejemplo, que no tenga en cuenta el feminismo y la lucha por la libertad de las mujeres, las relaciones solidarias entre los pueblos y las propuestas de no es menps derrumbar los muros que marginan a los pobres/diferentes del mundo para crear espacios de convivencia y diversidad.

Queremos que el eco de estas voces llegue desde Nabarreria hasta cualquier parte del mundo.

PROGRAMA DE LA SEMANA DE LA SOLIDARIDAD

Martes 17 de octubre "Un balance de los procesos de cambio en América Latina (1997-2017)" con Luismi Uharte, Internacionalista militante de Askapena, especialista en América Latina

Míercoles 18 de octubre "Gasland" Documental que muestra como afecta la extración de shale gas en la vida de las personas. Año 2010 Director Josh Fox

Jueves 19 de octubre" Krisialditik amildegi ekologikora? " con Iñaki Bárcenas, ecologista miembro de Ekologistak Martxan.

Lunes 23 de octubre" Los retos de la emigración hoy"con Itziar Ruiz Jimenez, Profesora Contratada Doctora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid

Martes 24 de octubre"Casa en tierra ajena" Documental sobre las migraciones en Centro-América Año 2017 Directora Ivannia Villalobos

Jueves 26 "Colombia invisible" Documental sobre el conflicto en Colombia. Director Unai Aranzadi, año 2012.

Viernes 27 de octubre "Dialogo sobre los desafíos del movimiento feminista en la actualidad" con Justa Montero feminista experta en género.

A las 19:30h en Zabaldi Calle Navarreria 25-27 bajo

 

ZABALDI 20 URTE INTERNAZIONALISMOA

XX. Urteurrena. XXI. Astea

1997ko urrian egin genuen elkartasun internazionalistaren lehendabiziko astea Zabaldin. Elkartasunaren Etxea-Zabaldi sortu berria zen, mende bukaeraren euforia guztiarekin eta itxaropena mende berrian jarrita. Indar eta proiektuen metatzea esparru anitza eta ezberdina sortzeari ekiteko, funtsean ahalegin eta borondateak bildu nahi zituen tokia eraikitzeko. Gainera, beti toki ireki gisa izan da pentsatua, Zabaldi izenari jarraikiz, eta harrera oneko gisa, Elkartasunaren Etxea abizenari jarraikiz.

Orain data indartsuaren txanda heldu da, XX. mendeurrenarena. 20 urte ez direla deus erraten duen egia eztabaidaezina jasotzeaz gain, urte hauetan Zabaldi guretzat zer izan den ere irudikatu nahi dugu.

Gertakizuna ospatzeko, funtsezko lau ardatz gauzatu nahi izan ditugu, Zabaldik haietan gure eginbeharrak eta borrokak sintetizatu baititu: internazionalismoa, garapen makurraren aurkako borroka, arrazakeriaren aurkakoa eta feminismoa. Urte hauetan "aurkako" eta "ismoen" suak biziagotu dituzten borrokak eta txinpartak.

Borrokan non kokatzen garen adierazten duten oso ardatz orokorrak direnez, zenbait zehaztasun beharrezko ikusi eta adituko dituzue.

Halaber, gogoan izanen dugu lau paradigma horiek elkarren artean gurutzatzen direla, elkartu egiten direla; batzuetan banandu eta indibidualizatzen dira eta, are, zenbaitetan, bikoteak edo hirukoteak osatzen dituzte. Borroka eta proposamenetan gauzaturik, erraten dugu, adibidez, ez daitekeela ekologia-ekonomia jasangarriari buruzko proposamenik izan ondoko hauek kontuan hartu gabe: feminismoa, emakumeen askatasunaren aldeko borroka, herrien arteko elkartasunezko harremanak eta munduko pobre/bestelakoak baztertzen dituzten harresiak eraisteko proposamenak, bizikidetza eta aniztasun espazioak sortze aldera.

Ahots hauek Nabarreriatik munduko edozein tokitara entzun daitezela nahi dugu.

ELKARTASUN ASTEAREN EGITARAUA

Urriak 17 asteartea " Aldaketa prozesuen balantzea Amerika Latinan (1997-2017)" Luismi Uharterekin, Askapenako militante internazionalista, Amerika Latinan aditua.

Urriak 18 asteazkena "Gasland" Ze nolako eraginak sortarazten dituen Shale gasa pertsonengan. 2010, Josh Fox zuzendaria.

Urriak 19 osteguna, " Krisialditik amildegi ekologikora? " Iñaki Barcenasekin, Ekologistak Martxaneko kidea.

Urriak 23 astelehena "Migrazioaren erronkak gaur" Itziar Ruiz Jimenezekin, Madrilgo Unibertsitate Autonomako Nazioarteko Harreman Doktore Irakaslea.

Urriak 24 asteartea " Beste lurraldean etxea" Erdialdeko Amerikan migrazioei buruzko dokumentala. 2017, Ivannia Villalobos zuzendaria.

Urriak 26 osteguna "Kolonbia ikustezina" Kolonbiako gatazkari buruzko dokumentala. Zuzendaria Unai Aranzadi, 2012.

Urriak 27 ostirala "Mugimendu feministaren gaur egungo erronken elkarrizketak" Justa Monterorekin, feminismoan aditua.

Zabaldin 19:30 ordutan, Nabarreria kalean 25-27 behea

 

Zabaldi Elkartasunaren Etxea

Nabarreria, 25 31001 Iruñea

948 206055

www.zabaldi.org

twitter: @Zabaldi

Apoyan: